Taxaties

U kunt –los van aan/verkoop– behoefte hebben aan een onafhankelijk taxatierapport. Een taxatie kan voor diverse doeleinden nodig zijn. Wij hebben een zeer uitgebreide en lange ervaring op het gebied van taxaties. Onze beëdigde en gecertificeerde makelaar is ingeschreven in het register van VastgoedCert.

Sinds november 2013 is AB&P Vaassen aangesloten bij het TMI (Taxatie Management Instituut) en maakt gebruik van het TMS (Taxatie Management Systeem). Dit systeem zorgt ervoor dat waarderingen op een transparante wijze worden vastgesteld en onderling vergelijkbaar zijn. Het systeem wordt onderhouden en bewaakt door het Taxatie Management Instituut (TMI).

Het TMI staat voor een nieuwe vastgoedrealiteit, waarin reële waarden de grondslag vormen voor het handelen. Om goed inzicht te krijgen in die waarden is een kwaliteitsslag nodig bij de waardering van commercieel vastgoed. Als  professionele taxateur wil AB&P Vaassen  hier aan bijdragen.

Het TMS geeft de taxateur namelijk de ruimte zijn vak uit te oefenen. De acceptatie van het systeem en het gebruik daarvan door de sector bevorderen de reële waardering van het commercieel vastgoed. Hierin is in de nieuwe vastgoedrealiteit behoefte. Want er staan grote belangen op het spel. Als gevolg van de wereldwijd verslechterde economische situatie is er vrijwel geen nieuwbouw, staat veel commercieel vastgoed leeg en zijn er plannen voor herbestemming. Met name in die situaties waarin portefeuilles met een ruime spreiding moeten worden geherfinancierd is de vraag aan de orde: hoe worden deze gewaardeerd en hoe kunnen die waarderingen onderling worden vergeleken.

Het TMS geeft een helder antwoord op deze vraag, doordat het aansluit op de bestaande internationale standaarden (vastgelegd in de Taxatierichtlijn). De wijze waarop waarderingen worden vastgesteld is transparant, de modellen zijn uniform en de resultaten onderling vergelijkbaar. Het TMS maakt het mogelijk nu de kwaliteitsslag te maken die nodig is bij de waardering van commercieel vastgoed. Zodat in de nieuwe vastgoedrealiteit reële waarden de grondslag vormen voor het handelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer 0475 - 331 133.

www.vaassen.nl maakt gebruik van cookies - lees meer Sluit deze melding Sluit deze melding